2004
author
Ewa Krzywińska (PL)
degree
M.A. project
supervisor
Mieczysław Piróg