2006
author
Bartosz Piotrowski (PL)
degree
M.A. project
supervisor
st. wykł. Marek Adamczewski