2009
author
Dorota Wątkowska (PL)
supervisor
Lucyna Talejko‑Kwiatkowska