2013
author
Izabela Jackowska (PL)
title
System tras po modernistycznej Gdyni w formie drukowanego przewodnika
degree
B.A. project
e-mail
school
Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
supervisor
Tomasz Bierkowski
Celem mojej pracy praktycznej było stworzenie spójnego systemu tras, czytelnego i przyjaznego dla odbiorcy, ułatwiającego nawigację po trasach modernistycznej Gdyni oraz lokalizację obiektów architektonicznych znajdujących się na trasach.
Zakres pracy obejmuje stworzenie poręcznej publikacji w formie drukowanego przewodnika, składającego się z samodzielnie zebranych i przygotowanych materiałów: informacji o budynkach, autorskich fotografii, projektu wektorowych ikon budynków oraz projektu pięciu map.
Dostrzeżenie potrzeby zaprojektowania systemu tras modernistycznej Gdyni nastąpiło podczas pracy w ramach festiwalu Gdynia Design Days miałam możliwość zetknięcia się z problemem w poruszaniu się po mieście, którego głównym powodem były nieczytelnie zaprojektowane broszury promujące miasto i jej architekturę.
Obserwacja turystow i mieszkańcow podczas spacerów po mieście, widoczne niezadowolenie wynikające z problemów w odczytywaniu map oraz powtarzające się pytania dotyczące broszur sprowokowały mnie do podjęcia decyzji o próbie zaprojektowania systemu tras umożliwiającego łatwiejszą orientację w terenie i ułatwienie użytkownikom odnajdowanie budynków.
Spełniając założenia mojej pracy stworzyłam publikację, dzięki której odbiorca otrzyma w klarowny i spójny sposób przedstawione informacje, będzie mógł zgłębić swoją wiedzę z zakresu architektury modernistycznej miasta Gdyni oraz będzie mógł zainspirować się fotografiami i odkryć dzięki nim swój punkt widzenia.
I co najważniejsze: trafić do celu.