2017
author
Andrej Čanecký (SK)
title
Author's book
degree
M.A. project
e-mail
school
Academy of Fine Arts and Design in Bratislava
supervisor
prof. Stanislav Stankoci
Toto je príbeh s názvom 3/11. Tento príbeh vo forme knihy, spája viaceré spôsoby vizuálneho komunikovania príbehu. Táto kniha je spojením klasickej textovej knihy, ilustrovanej knihy a komixu, doplnené o hru s typografiou. Konkrétne spôsoby práce s formou sú vyberané podľa obsahu, emócie a priority textu. Text má snahu byť vďaka vizuálnej narácii čo možno najkratší. Ilustrácie a komix sú používané ako náhrada opisov a akčných častí a vyjadrením emócie pomocou typografie, pomáha zbaviť text o popisy nálad, intenzity hlasu či opisy pri dialógoch. Typografiu v tejto knihe tvoria písma Good a Evil, ktoré boli vytvorené konkrétne pre použitie v knihe 3/11 a sú vytvorené ako súčasť magisterskej práce z Vyzuálnej komunikácie na Vysokej Školy Výtvarných Umení v Bratislave.