We already know the winners of the 17th Edition of the Visegrad Group Graduation Projects review

We already know the winners of the 17th Edition of the Visegrad Group Graduation Projects review. The jury qualified 30 works for the exhibition out of the 273 submitted diplomas. The members of the jury were the following:

 • 2D – Agata Korzeńska (Idee), Filip Tofil (STGU), Filip Blažek (TYPO), Vojto Ruman (1977, Slovak Design Centre), Balázs Balogh (Hungarian Design Council), Sebastian Woźniak (Comarch SA);  
 • 3D – Ewa Gołębiowska (Zamek Cieszyn), Czesława Frejlich (2+3D), Michal Latko (Latko), Markéta Nováková (Slovak Design Centre), Michaela Holubec-Birtusová (Czech Design), Géza Csire (Hungarian Design Council), Jeremiasz Rzenno (Comarch SA). 

The opening of the exhibition is planned for the symbolic birthday of Zamek Cieszyn, on the 2nd of March 2019. The winning graduation projects will also be presented at the European Design Festival in the Palace of Culture and Science in Warsaw in June and at the Vienna Design Week in September and October this year. The exhibition opening in Cieszyn will be accompanied by the celebration of awarding special prizes – paid internships in Comarch SA.

The review and the exhibition are co-financed by the funds of the Polish Ministry of Culture and National Heritage from the Fund for the Promotion of Culture. Additionally, the exhibition has been sponsored by Comarch SA; the company has also funded 4 special prizes.

Winners of the Graduation Projects 2018:

2d:

 • Michael Beneš /CZ
  Subject: Browar NOZIB
  Supervisor: MA Petr Krejzek
  School: Wydział Grafiki i Komunikacji Wizualnej, Akademia Sztuk Pięknych w Pradze 
 • Ludmiła Biniek Niezgoda /PL
  Subject: Projekt krojów pism w oparciu o wzory historyczne: połowy XV wieku, Wenecjanek, krojów XVIII-wiecznych i wczesnych krojów gazetowych
  Supervisor: prof. Maciej Buszewicz, Michał Jarociński
  School: Wydział Grafiki, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie 
 • Zofia Dziurawiec /PL
  Subject: Projekt podręcznika do prawa autorskiego 
  Supervisor: dr hab. Władysław Targosz
  School: Wydział Grafiki, Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie 
 • Paulina Hanzel /PL
  Subject: Aplikacja informacyjno-edukacyjna dotycząca zaburzeń Integracji Sensorycznej MGR Polska/MA Poland
  Supervisor: dr hab prof ASP Jacek Mrowczyk
  School: Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, Wydział Grafiki 
 • Soňa Juríková /CZ
  Subject: The Spelling book/Książka do pisania
  Supervisor: doc. František Steker
  School: Wydział Sztuki i Designu Uniwersytet Zachodnioczeski w PIlźnie 
 • Martin Kadlec /CZ
  Subject: Nowy styl wizualny i logo miasta Most 
  Supervisor: Doc. MgA. Kristýna Fišerová
  School: Wydział Sztuki i Designu Uniwersytet Zachodnioczeski w PIlźnie 
 • Nóra Kaszanyi /HU
  Subject: tacTiles
  Supervisor: Kierownik Wydziału/ Head of Dep. Balázs Vargha
  School: Wydział Grafiki, Uniwersytet Sztuki i Designu Moholy-Nagy w Budapeszcie 
 • Olga Kominek /PL
  Subject: Tour de France 1903–2007
  Supervisor: MFA Steve Rigley, Jo Petty
  School: Wydział Komunikacji Wizualnej,  Szkoła Sztuki w Glasgow  
 • Paulina Kozicka /PL
  Subject: LITERARIUM - gra do nauki czytania/ LITERARIUM- 
  Supervisor: profesor Sławomir Witkowski
  School: Wydział Grafiki, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku  
 • Szymon Marciniak /PL
  Subject: Projekt autorskiego fontu Monstera
  Supervisor: Prof. Krzysztof Kochnowicz
  School: Wydział komunikacji i projektowania graficznego, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu.   
 • Martin Ponec /CZ
  Subject: The Eye Is Catching: The Intersection Of Graphic Design And Science MGR /MA Czechia
  Supervisor: Prof. Petr Babák
  School: Wydział Grafiki i Mediów, Akademia Sztuki, Architektury i Designu w Pradze. 
 • Zsófia Pressing /HU
  Subject: PUCOLJ! Zbiorowe gromadzenie odpadów
  Supervisor: Ma Borsa Aliz
  School: Wydział Grafiki,  Uniwersytet Stołeczny w Budapeszcie,  
 • Maria Prochaczek /PL
  Subject: Miasto przysłonięte. Projekt kampanii i wystawy dotyczącej uchwały reklamowej w Mikołowie
  Supervisor: dr hab. Jacek Mrowczyk
  School: Wydział Projektowy, Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach 
 • Dominika Valentovičová /SK
  Subject: The Scripts Hunter — Mapping of writing systems in the world using in the 20th century
  Supervisor: doc. Mgr. art.  Pavol Bálik
  School: Wydział Komunikacji Wizualnej, Akademia Sztuk Pięknych i Designu w Bratysławie 
 • Julianna Zych /PL
  Subject: Projekt narzędzi wspomagających terapię zajęciową seniorów. Praca w ogrodzie społecznym
  Supervisor: dr hab. Justyna Kucharczyk
  School: Wydział Projektowy, Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach  

3d:

 • Máté Attila Barna /HU
  Subject: TOOKIES - modułowy system toreb dla dzieci posiadających więcej niż jeden dom
  Supervisor: Anna Pais
  School: Wydział Projektowania Produktu, Uniwersytet Sztuki i Projektowania Moholy-Nagy w Budapeszcie  
 • Tomáš Chludil /CZ
  Subject: URBI
  Supervisor: doc. M.A. Ivan Dlabač
  School: Wydział Projektowania Przemysłowego, Akademia Sztuki, Architektury i Projektowania w Pradze
 • Tadeusz Ciechanowski /PL
  Subject: Rotlock 
  Supervisor: Prof.  Jan Kukuła
  School: Wydział Architektury  Wnętrz i Wzornictwa, Akademia Sztuk Pięknych  we Wrocławiu 
 • Michaela Doležalová /CZ
  Subject: Senseware
  Supervisor: Prof. Rony Plesl
  School: Pracownia Szkła, Akademia Sztuki, Architektury i Projektowania w Pradze
 • Bence Farkas /HU
  Subject: Pilaar -  cane for active ageing
  Supervisor: DLA Balázs Püspök
  School: Instytut Wzornictwa, Uniwersytet Sztuki i Projektowania Moholy-Nagy w Budapeszcie 
 • Dominika Hapka /PL
  Subject: Lokalny surowiec - bursztyn. Projekt biżuterii
  Supervisor: dr Dagmara Latała
  School:: Wydział Sztuki, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie 
 • Zsuzsanna Hodovan /HU
  Subject: Regenerative design
  Supervisor: DLA Koós Pál
  School: Wydział Projektowania Przemysłowego, Uniwersytet Sztuki i Projektowania Moholy-Nagy w Budapeszcie 
 • Dominika Jędrzejek /PL
  Subject: System bagaży wspomagający osoby niepełnosprawne na wózkach aktywnych
  Supervisor: dr hab. Marek Liskiewicz
  School: Wydział Form Przemysłowych, Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie School: Faculty of Industrial Design, Academy of Fine Arts in Cracow 
 • Katarína Jurčišinová /SK
  Subject: Anna
  Supervisor: akad. soch. Ferdinand Chrenka
  School: Wydział Projektowania Przemysłowego, Akademia Sztuk Pięknych i Projektowania w Bratysławie 
 • Andrej Kmeť /CZ
  Subject: STAIR - solidne dębowe krzesło
  Supervisor: doc.MgA. ArtD. Martin Surman
  School: Pracownia Szkła, Akademia Sztuki, Uniwersytet Tomasa Baty w Zlinie
 • Paulina Kwiatkowska /PL
  Subject: Tytan, krzem, powietrze  Titanium, silicon, air
  Supervisor: prof. Jerzy Porębski
  School: Wydział Wzornictwa, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie 
 • Mateusz Mioduszewski /PL
  Subject: ASHka - ceramika z popiołu ASHka - ceramics from ash
  Supervisor: prof. Jerzy Wuttke
  School: Wydział Projektowy, Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach 
 • Magdalena Sabatowska /PL
  Subject: Social Oven
  Supervisor: lecturer Jackie Piper
  School: Wydział Projektowania Produktu,  
 • Sylwia Sapała /PL
  Subject: Stworki - projekt zabawki wspomagającej kreatywność dzieci w wieku przedszkolnym
  Supervisor: prof. dr hab. Piotr Bożyk
  School: Wydział Form Przemysłowych, Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie 
 • Bruno Szenk /PL
  Subject: Tangu - wielofunkcyjne narzędzie terapeuty pracującego z dzieckiem autystycznym
  Supervisor: dr Krzysztof Kubasek
  School: Wydział Architektury Wnętrz i Wzornictwa, Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu