2002
autor
Anna Machwic (PL)
tytuł
Wprost nie wprost
dyplom
magisterski
uczelnia
ASP w Katowicach
promotor
prof. Roman Kalarus
Serię piętnastu plakatów łączy nie tyle tematyka, co sposób potraktowania problemów i pojęć, którym są poświęcone. Autorka zaznacza, że projektując zmierza do jasności i czytelności przekazu, ale nie uważa za porażkę pojawienia się odmiennych interpretacji. Różnorodność stylistyczna, techniczna (rysunek odręczny, kreacja komputerowa) i typograficzna oraz różne techniki druku (sitodruk, druk cyfrowy) sprawiają, że seria traci na spójności, niewątpliwie sprzyjają natomiast atrakcyjności wizualnej poszczególnych plakatów. Mimo że niektóre z pomysłów wydają się już gdzieś zawidziane, atutem prac jest ich lekkość, niekiedy wręcz niefrasobliwość. Cecha bardzo obiecująca, zwłaszcza jeśli uda się ją zachować w projektach na zamówienie. Życzymy autorce licznych okazji do takich prób.