2002
autor
Arkadiusz Misiak (PL)
tytuł
System transportu leków wewnątrz oddziałów szpitalnych
dyplom
magisterski
uczelnia
ASP w Łodzi
promotor
prof. Jerzy Derkowski
Na projekt składają się trzy elementy: jednorazowe opakowanie na leki, tzw. moduł medyczny, który jest pojemnikiem na zestaw leków dla konkretnego pacjenta oraz wózek transportowy. Autor proponuje stworzenie szpitalnego centrum zarządzania lekami, gdzie farmaceuci przygotowywaliby zaordynowane przez lekarzy zestawy leków, w modułach rozsyłane na oddziały pocztą pneumatyczną. Projektowane przedmioty mają ten system usprawnić. Innowacja ta ma na celu ochronę leków przed osobami niepowołanymi, jak również nie zabieranie czasu pielęgniarkom na czynności nie związane bezpośrednio z opieką nad chorymi. Zaletą pracy jest systemowe podejście do projektowania, choć tak szerokie potraktowanie tematu pozostawiło projekt jedynie w renderingowym wyobrażeniu.