2002
autor
Ireneusz Kuriata (PL)
tytuł
Identyfikacja wizualna Teatru Gęba im. Witolda Gombrowicza
dyplom
magisterski
uczelnia
Wyższa Szkoła Sztuki Użytkowej w Szczecinie
promotor
Andrzej Tomczak
Identyfikacja graficzna została zaprojektowana dla nieistniejącego Teatru Gęba, co pozwoliło autorowi na daleko idącą swobodę w potraktowaniu tematu. Projekt obejmuje: logo, druki, elementy identyfikacji wizualnej wewnątrz i na zewnątrz budynku, oznaczenie samochodów oraz koncepcję strony internetowej. Znak graficzny wyznaczył sposób kompozycji pozostałych elementów informacyjnych. Nazwa teatru, formalne nawiązanie do teatralnej maski, przyjęta zasada kompozycji czy użycie czerwono-biało-czarnego zestawienia barwnego są, według intencji autora, współczesną, graficzną interpretacją tekstów Gombrowicza. Siłą tej pracy jest uniknięcie koturnowej powagi, tak typowej dla druków teatralnych.