2002
autor
Mateusz Willmann (PL)
tytuł
Stół i krzesło
dyplom
magisterski
uczelnia
ASP w Warszawie
promotor
Jerzy Porębski
Meble projektowano z przeznaczeniem dla czteroosobowej rodziny zajmującej średniej wielkości mieszkanie. Po rozłożeniu stołu może przy nim wygodnie zasiąść co najmniej osiem osób. W odautorskim komentarzu bardziej niż program funkcjonalny eksponowana jest potrzeba stworzenia nowoczesnego, atrakcyjnego wizualnie i koncepcyjnie „przedmiotu z charakterem”, które to cechy przyjęto za warunek ewentualnego sukcesu rynkowego. Zgodnie uznaliśmy, że projekt spełnia te kryteria, zresztą bez uszczerbku dla jego walorów stricte użytkowych. Piszącemu te słowa nieodparcie nasuwa się przy tej okazji jeszcze jedno, staroświecko brzmiące hasło: elegancja.