2002
autor
Rajmund Rajchel (PL)
tytuł
Krynica 2002
dyplom
magisterski
uczelnia
ASP w Warszawie, Wydział Grafiki
promotor
prof. Lech Majewski
Projekt powstał na zamówienie Fundacji Wspierania Mniejszości £emkowskiej RUTENIKA, organizatora II Międzynarodowego Biennale Kultury Łemkowskiej/
Rusińskiej Krynica 2002. Seria sześciu plakatów do imprez Biennale jest rzadkim przykładem bardzo trafnego przetworzenia motywów zaczerpniętych z dorobku kultury już przeszłej. Oprócz wyrafinowanych efektów plastycznych autor osiągnął tą drogą niezbyt częsty w sztuce użytkowej poetycki wyraz zawieszenia pomiędzy odległą przeszłością a dniem dzisiejszym. Takie „ciepłe”, współczesne, a przy tym pełne szacunku dla tradycji plakaty mogą okazać się lepiej zauważalne i skuteczniejsze niż agresywna reklama lub „cepeliowskie” schematy. Wywołały jednogłośny i niezmącony aplauz uczestników redakcyjnego przeglądu.