2003
autor
Karolina Ciężkiewicz (PL)
tytuł
Opracowanie graficzne książki Adama Sajnuka pt. „Wyrok śmierci na konia Faraona”
dyplom
magisterski
uczelnia
ASP w Warszawie, Wydział Grafiki
promotor
prof. Maciej Buszewicz
Podczas redakcyjnej selekcji doszło do sporu, czy projekt ten należy do grupy unikatowych książek-obiektów mających niewiele wspólnego z dizajnem, czy też jest normalnym produktem rynkowym o nieco odważniejszej szacie graficznej. Nie rozstrzygając tego sporu, uznaliśmy formę książki za bardzo udaną i dobrze ilustrującą siermiężny klimat i treść dramatu Adama Sajnuka. Konstrukcja pracy oparta jest na dwóch elementach. Pierwszy to spokojne, przestrzenne zdjęcia, które spełniają rolę scenografii. Drugi element to blokowy, toporny krój pisma odwołujący się do tradycyjnej metody druku za pomocą odlewanych w metalu czcionek i prasy drukarskiej. Nie ma tu nic rewolucyjnego, ale pozostaje pozytywne wrażenie estetyczne i poczucie harmonii między formą i treścią książki. Autorka podejmuje dla mocniejszego efektu pewne niebezpieczne dla ergonomii czytania decyzje typograficzne, np. tekst pomiędzy dialogami jest pisany majuskułą, właściwie bez żadnej interlinii; czytelność ratuje tu duże powiększenie stopnia pisma. Takie podejście nie sprawdziłoby się na pewno w powieści, ale jest do zaakceptowania w zróżnicowanym tekście dramatu, który służy także jako ekspresyjna partytura spektaklu teatralnego. Teatralny jest także dołączony do wydawnictwa nóż, którym czytelnik sam rozcina strony. Kamyczek do ogródka autorki – widoczny wpływ promotora, ale w końcu jest to jeden z najlepszych wzorów.
(2+3D nr 9)