2003
autor
Katarzyna Witczak (PL)
tytuł
Opracowanie graficzne systemu identyfikacji wizualnej dla Muzeum Historii Miasta Łodzi
dyplom
licencjacki
uczelnia
ASP w Łodzi, Wyższe Studium Projektowania Graficznego, Wydział Grafiki i Malarstwa
promotor
prof. Sławomir Iwański
Siedem kwadratów logo wyobraża strzałkę lub literę Ł. Układ kwadratów nawiązuje również do prostopadłego układu ulic w mieście; kolor do ceglanych murów. Projektantka wykorzystała konsekwentnie kolor oraz elementy logo przy budowaniu ilustracji do plakatów, ulotek i materiałów towarzyszących. Tworzone są one z kwadratów rozmieszczanych na tej samej siatce, co logo. Autorka zaproponowała dwa projekty plakatów: dla wystawy stałej „Triada – Trzy Wielkości Społeczne” oraz pozostałych imprez, czyli koncertów, wieczorów poetyckich, wystaw czasowych itd. Stałym ich elementem jest skrzyżowanie wizerunku pałacu I.K. Poznańskiego, siedziby Muzeum, z kluczowym dla imprezy wyrazem. Siatka budująca logo posłużyła również do stworzenia layoutów folderów i zaproszeń. Pomimo ogromnej konsekwencji w samych założeniach projektowych autorka dowolnie skaluje wielkości kwadratów, co nie zawsze sprzyja ładowi estetycznemu, a niektóre stworzone piktogramy nie dość wyraźnie wiążą się z tematem, choć przy tak ustawionych wytycznych można sobie wyobrazić całą masę znakomitych rozwiązań. Trzymamy kciuki za autorkę, aby udało się jej wdrożyć projekt!
(2+3D nr 9)