2003
autor
Piotr Bujas (PL)
tytuł
Projekt identyfikacji i serii książkowych dla wydawnictwa specjalizującego się w teorii i historii architektury
dyplom
magisterski
uczelnia
ASP w Krakowie
promotor
prof. Władysław Pluta
W pracy obok cech stricte użytkowych dostrzegliśmy przede wszystkim nowoczesny i atrakcyjny wizualnie sposób doboru elementów graficznych, bogactwo różnorodnych rozwiązań typograficznych i layoutów. Autor w ramach jednego wydawnictwa powołał do życia kilka różniących się serii. Dyskusję może wzbudzać ich dość duża autonomia. Projekt przewiduje różne formaty i różne kompozycje stron tytułowych oraz układy wewnętrzne stron. Różne jest także nasycenie poszczególnych serii elementami graficznymi. Podobieństwo i wspólny mianownik można odnaleźć w sferze estetycznej, ilustracyjnej, w sferze wrażliwości plastycznej autora. Uroda pracy jest w tym przypadku bardzo ważną częścią gry rynkowej, mającej za zadanie wykreowanie nowej jakości w branży wydawniczej. Interesująco przedstawia się identyfikacja poszczególnych serii zainspirowana oznaczeniami pierwiastków z tablicy Mendelejewa – szkoda, że autor posłużył się tu skrótami od angielskich słów, utrudniającymi niepotrzebnie rozpoznanie nazwy, np. „F” jak „Figures” na oznaczenie swojsko brzmiącej serii „Postaci”.
(2+3D nr 9)