2003
autor
Piotr Sierżęga (PL)
tytuł
Projekt identyfikacji wizualnej operatora telefonii komórkowej oraz usług oferowanych w sieci
dyplom
magisterski
uczelnia
ASP w Krakowie, Wydział Grafiki
promotor
prof. Wojciech Regulski
Ambitne zamierzenie – konfrontacja z istniejącą i stworzenie podstaw nowej identyfikacji wizualnej jednej z najbardziej znanych polskich firm telekomunikacyjnych. Na uwagę zasługują przede wszystkim współczesne, dynamiczne logo firmy i znaki dla poszczególnych usług telekomunikacyjnych. Drugim mocnym akcentem są materiały promocyjne – konsekwentnie wspomagające budowę zaproponowanego wizerunku, a jednocześnie pozbawione sztywności, pomysłowe i komercyjne w dobrym tego słowa znaczeniu. Jednak to, co jest dobre w materiałach promocyjnych i opakowaniach, zaszkodziło np. niepotrzebnie przeładowanym elementami graficznymi papierom firmowym i szyldom sklepów Idei. Widoczna jest także pewna niekonsekwencja w kompozycji i doborze kolorów znaków graficznych, np. kolorystyka logo taryfy Meritum niepotrzebnie ją wyróżnia i upodabnia do oddzielnej, nadrzędnej usługi POP. Autor zdał się tu bardziej na intuicję niż na projektową dyscyplinę, co jednak nie zaciera ogólnego pozytywnego wrażenia.
(2+3D nr 9)