2004
autor
Adam Świerżewski (PL)
tytuł
Identyfikacja wizualna szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście
dyplom
magisterski
uczelnia
ASP w Gdańsku, Wydział Malarstwa i Grafiki
promotor
Janusz Górski
Nowoczesny, otwarty, oparty na niestandardowej (jak na polskie warunki) zasadzie tworzenia znak kolei w Trójmieście przekonał wszystkich członków jury. Trójwymiarowe, połączone ze sobą strzałki układem nawiązują do dwukierunkowego ruchu kolei i do obrazu sczepionych wagonów. Konstrukcja i charakter znaku były punktem wyjścia do stworzenia planu trasy, podzielonej według kodu kolorystycznego na 3 odcinki miejskie (w obrębie Gdańska, Sopotu i Gdyni) oraz odcinek leżący poza Trójmiastem. Plan jest bardzo atrakcyjny graficznie, spełnia także wszystkie wymogi czytelności (jak widać użytkowość może iść w parze z niestandardową grafiką!). Autor zaproponował również spójne z zasadą „trójwymiarowe” strzałki kierunkowe oraz – szkoda, że niekonsekwentnie zaprojektowane – znaki informacyjne. Trzeba jednak przyznać, że są one dobrze kodowane kolorystycznie. Całość projektu dopełniają dalsze elementy identyfikacji: papier firmowy i koperta, bilety, mapa oraz system umieszczania map i tablic informacyjnych. Skądinąd wiadomo nam, że rozpoczęto prace nad wdrożeniem projektu. Pozostaje więc życzyć pasażerom i twórcy pomyślnego, pełnego ich zakończenia, co w przypadku tak złożonego opracowania jest kluczowe dla powodzenia całego przedsięwzięcia!
(2+3D nr 14)