2004
autor
Anna Ostrowska (PL)
tytuł
Stół – zestaw naczyń dla niewidomych
dyplom
magisterski
uczelnia
ASP w Krakowie, Wydział Form Przemysłowych
promotor
Marek Liskiewicz
Udana próba rozwiązania codziennego problemu osób z upośledzeniem wzroku (lub wzroku i słuchu), którym przy nalewaniu napoju do kubka trudno uchwycić moment, kiedy naczynie jest już prawie pełne i łatwo je przelać. Clou projektu polega na załamaniu pod niewielkim kątem zewnętrznej płaszczyzny dna i na odpowiednim wyważeniu naczynia. W efekcie, kiedy poziom wlewanego płynu zbliża się na centymetr do górnej krawędzi, kubek przechyla się. Uszko, czy raczej rączka, na której się opierał – i która była dotąd przeciwwagą dla zawartości – odrywa się od podstawy, a ruchowi towarzyszy stuknięcie dna o podłoże. To samo rozwiązanie zastosowano w czajniczku do herbaty. Warto zaznaczyć, że autorka zgłosiła do przeglądu tylko część opracowania dyplomowego; drugą był projekt elektrycznego dzbanka do gotowania wody, przeznaczonego m.in. dla tej samej grupy użytkowników. W razie wdrażania projektu tytułowy Stół, którego sensu nie zdołałem się dopatrzyć, proponuję zastąpić nazwą Stuk, a należne honorarium wpłacić na konto wydawcy.
(2+3D nr 14)