2004
autor
Bartosz Sykstus Mucha (PL)
tytuł
Projektowanie z myślą o Tobie
dyplom
magisterski
uczelnia
ASP w Krakowie, Wydział Grafiki
promotor
prof. Piotr Kunce
Katalog produktów wymyślonej przez autora marki „poor design”. Przedstawionych w katalogu obiektów nie należy traktować jak skończonych projektów: to dowcipne, „niezamęczone” pomysły, które zachowały lekkość i świeżość szkicu. Gdyby to był dyplom z projektowania 3D, każdy z nich można by jeszcze rozwinąć, dopracować, a nawet zagnieść... Jednak praca ta łączy nie tylko projektowanie 3D i 2D – autor bawi się projektowaniem na różnych polach, zarówno na etapie opracowywania obiektów, jak ich prezentacji: mnóstwo tu żartów skojarzeniowych, słownych i graficznych, sporo zabawnych pomysłów typu ready made. Poszczególne etapy pracy sprawiają wrażenie wygłupu lub parodii dyplomu – począwszy od samych obiektów, poprzez ich nazwy, typograficzno-skojarzeniowe żarty w katalogu, a skończywszy na zdjęciach, na których autor ze śmiertelnie poważną miną, ubrany w elegancki garnitur z turkusowym grzebyczkiem wystającym z kieszeni, demonstruje działanie produktów. Całość można traktować jako projekt marki lub rodzaj projektowego manifestu, deklarację jakiegoś rodzaju podejścia do projektowania. Nervofol chętnie kupię.
(2+3D nr 14)