2004
autor
Dawid Korzekwa (PL)
tytuł
Magazyn literacki „Kursywa”
dyplom
magisterski
uczelnia
ASP w Katowicach
promotor
Marian Słowicki
Projekt „Kursywy” to próba odnalezienia miejsca na „półce” dla niszowego magazynu, poświęconego poezji, prozie i krytyce literackiej. Stylistyką nawiązuje do fanzinowej „sztuki” ksero, kolażowego przeplatania fotografii z tekstem, klimatu ręcznego wykonawstwa. Jednocześnie wielkość i dobór zdjęć sugerują modne dziś ponownie przywoływanie lat sześćdziesiątych. Ciekawe zabiegi typograficzne: wpisywania tekstu w kształt inny niż prostokąt, mocnego kontrastu tytułów z tekstem, dużych wcięć akapitowych – nie idą niestety w parze z dbałością o detal w składzie, do czego zastrzeżenia miała część jurorów. Ostatecznie jednak potraktowano to jedynie jako niedoskonałość makiety. Środkowa rozkładówka 16-stronicowego magazynu jest równocześnie jego plakatem reklamowym. Projekt stanowi ciekawą wizualną konkurencję dla istniejących już periodyków kulturalnych, które często szatą graficzną upodabniają się coraz bardziej do wizualnie „transparentnych” czasopism komercyjnych. „Kursywa” jest zaprzeczeniem tej sytuacji. Mocny styl, korespondujący z treścią, wyróżnia pismo spośród innych magazynów. Projekt dyplomowy został wdrożony, a „Kursywę” w nieco zmienionej formie można kupić w kioskach i dużych księgarniach. Autorowi i wydawcy, Katowickiemu Stowarzyszeniu Artystycznemu, życzymy sukcesu!
(2+3D nr 14)