2004
autor
Karolina Tylka (PL)
tytuł
Włączniki i sterowniki w aspekcie dotykowego postrzegania świata
dyplom
magisterski
uczelnia
ASP w Poznaniu, Wydział Architektury i Wzornictwa
promotor
prof. Bogumiła Jung
Projekt nowego zestawu włączników, przełączników i sterowników adresowany jest w równym stopniu do ludzi zdrowych, co do osób słabo widzących i niewidomych. Cechą charakterystyczną zestawu są miękkie nakładki wyposażane w zależności od funkcji w wyczuwalne dotykiem informacje o pozycji przełącznika, co zdaniem autorki, ma być „łatwo rozpoznawalnym, ułatwiającym orientację kodem dla osób z wadami wzroku”. Praca powstała w wyniku obserwacji przeprowadzonych w zakładzie pracy chronionej. Projekt jest alternatywą dla nie cieszących się popytem wyrobów szczotkarskich i wikliniarskich, tradycyjnie tam wytwarzanych przez osoby ociemniałe i niedowidzące. Jego przedmiotem był nie tyle produkt finalny, ile proces wytwarzania go przez pracowników tej niewielkiej placówki – ludzi o szczególnych umiejętnościach i ograniczeniach. Intencją autorki było zaproponowanie wyrobu o znamionach produktu współczesnego, zawansowanego technologicznie i stwarzającego warsztatom perspektywę stopniowego rozwoju. Praca została włączona do polskiej ekspozycji na Biennale Projektowania w Saint-Étienne.
(2+3D nr 14)