2004
autor
Marcin Szczyrba (PL)
tytuł
(po)czekalnia
dyplom
magisterski
uczelnia
ASP w Katowicach
promotor
Bogdan Król
Dla jury selekcyjnego (i dla redakcji) największym problemem było przedstawienie drukiem projektu, który z założenia funkcjonuje jedynie na ekranie komputera, jako interaktywna „zabawa”. Decyzja o pokazaniu dyplomu zapadła na samym końcu całodniowych obrad, tuż przed północą, przy bardzo podzielonych głosach (nieliczne z nich kwestionowały w ogóle dizajnerski charakter pracy, uznając ją za czysto artystyczną). Praca jest próbą ukazania atmosfery (po)czekalni, istoty upływu czasu. Prezentacja składa się z dwóch części: czołówki i wstępu oraz z interaktywnej gry, której uczestnik wybiera własną ścieżkę. Odbiorca jest w niej, jak pisze sam autor, „zmuszony do czekania i szukania”. Najciekawsze z punktu widzenia projektowego jest stworzenie serii ilustracji, w których mimo braku wskazówek, widz bez większego problemu znajduje przedmiot, służący jako „link” do uruchomienia animacji. Bardzo ciekawe wydawałoby się zastosowanie eksperymentu z „intuicyjnymi” linkami w projekcie stricte użytkowym.
(2+3D nr 14)