2005
autor
Agnieszka Grzegorczyk (PL)
tytuł
Projekt oświetlenia
dyplom
magisterski
uczelnia
ASP w Krakowie, Wydział Form Przemysłowych
promotor
st. wykł. Piotr Bożyk
Projekt, zgodnie z regulaminem studiów krakowskiej ASP, został uznany za dyplomowy po uhonorowaniu go II nagrodą na międzynarodowym konkursie Koizumi [patrz 2+3D, nr 17]. Tematem konkursu było oświetlenie w czasach globalizacji. Słowo globalizacja wypowiada się ostatnio na wiele sposobów. Antyglobaliści, alterglobaliści pojawiają się co jakiś czas w dziennikach telewizyjnych. Z tym większym zainteresowaniem przyjrzałem się rozwiązaniu zaproponowanemu przez obecną Panią Magister. Forma to oczywiście pierwsza wartość. Odbiega od standardów wykorzystania świetlówek. Zgadzam się z uwagami przewodniczącego komisji konkursowej, Kenjiego Ekuana, o dużej perfekcji w jej kształtowaniu. Podobnie jak on, uważam, że w swej zagmatwanej prostocie lampa (bo tak pozwolę sobie nazwać projekt) jest po prostu trendy. Projekt umożliwia zmianę kształtu i rozbudowywanie go stosownie do indywidualnych wymagań użytkownika, do jego widzimisię. Czy nie jest jednak tak, że nawet najnowszy kształt w masowej produkcji staje się globalną normą? Kolejną wartością jest zastosowana technologia świetlówek TL5. Jest to źródło bardzo energooszczędne (są oczywiście jeszcze oszczędniejsze) a jego dodatkowe zalety, jak brak migotania przy włączaniu, wyeliminowanie „efektu stroboskopowego” i brzęczenia tradycyjnych świetlówek, powodują, że można mówić o dwóch drogach myślowych autorki – proekologicznej i ergonomicznej, a co za tym idzie – o właściwym wyborze.
(2+3D nr 18)