2005
autor
Dorota Janecka (PL)
tytuł
Opracowanie graficzne książki Jerofiejewa pt. „Moskwa – Pietuszki”
dyplom
magisterski
uczelnia
ASP w Warszawie, Wydział Grafiki
promotor
prof. Maciej Buszewicz