2005
autor
Maciej Własnowolski (PL)
tytuł
System altan ogrodowych
dyplom
magisterski
uczelnia
ASP w Krakowie, Wydział Form Przemysłowych
promotor
St. wykł. dr hab. Piotr Bożyk