2005
autor
Michał Romański (PL)
tytuł
Lemoniada – ekranowy krój pisma
dyplom
licencjacki
uczelnia
ASP w Warszawie, Wydział Wzornictwa Przemysłowego
promotor
as. Daniel Zieliński