2005
autor
Paweł Pyzik (PL)
tytuł
Trzy filmy do muzyki F. Zappy
dyplom
magisterski
uczelnia
ASP w Warszawie, Wydział Grafiki
promotor
prof. Maciej Buszewicz