2005
autor
Zuzanna Emilia Lewandowska (PL)
tytuł
Projekt wybranych elementów identyfikacji wizualnej Krakowskiego Salonu Poezji w sezonie 2005/06
dyplom
magisterski
uczelnia
ASP w Krakowie, Wydział Form Przemysłowych
promotor
prof. Władysław Pluta