2006
autor
Bartłomiej Drosdziok (PL)
tytuł
Dekalog – interpretacja
dyplom
magisterski
uczelnia
ASP w Krakowie, Wydział Grafiki
promotor
prof. Piotr Kunce
Cykl plakatów interpretujących przykazania dekalogu. Autor traktuje dekalog jako uniwersalny kodeks moralny, odnosząc się w swej interpretacji do współczesnych zjawisk społeczno-politycznych, jednocześnie je komentując. Rozwiązania balansują pomiędzy dosłownością a metaforą. Analizie poddawane są nie tylko problemy współczesnej Polski, ale i zjawiska uniwersalne.