2006
autor
Bartosz Piotrowski (PL)
tytuł
Modułowy barek do wagonów osobowych
dyplom
magisterski
uczelnia
ASP w Gdańsku, Wydział Architektury i Wzornictwa
promotor
st. wykł. Marek Adamczewski
Propozycja modułu dopasowanego do bezprzedziałowych wagonów kolejowych. Zapewne dzięki współpracy z bydgoską Pesą udało się stworzyć obiekt, który usytuować można zamiast jednego segmentu siedzeń. Stanowi on także wygodne miejsce „parkingowe” dla wózka umożliwiającego tradycyjną obsługę pasażera. Użycie modułu podnosi jakość usług PKP, zwiększa komfort podróży w składach bez części restauracyjnej.