2006
autor
Edgar Bąk (PL)
tytuł
Identyfikacja wizualna festiwalu muzycznego „FreeFormFestival”
dyplom
magisterski
uczelnia
ASP w Warszawie, Wydział Grafiki
promotor
prof. Lech Majewski
Praca składająca się z projektów plakatów, niestandardowo składanych ulotek, koncepcji małych i dużych przestrzennych form reklamowych ignorujących zasady logiki, kompozycji, perspektywy. Autor przełamuje schemat identyfikacji wizualnej imprez kulturalnych i dostosowuje sposób promocji do charakteru festiwalu muzyki niecodziennej, przełamującej normy i stereotypy. FreeFormSystem jednym słowem.