2006
autor
Grzegorz Podsiadlik (PL)
tytuł
Nowy layout magazynu „Glissando”
dyplom
magisterski
uczelnia
ASP w Krakowie, Wydział Form Przemysłowych
promotor
dr Jacek Mrowczyk
Projekt jest kompletnym manualem niezbędnym do złożenia gazety. Layout opiera się na odkrytych podobieństwach pomiędzy wykresami fal dźwiękowych a wierszami tekstu. W całej gazecie widać przestrzeń i muzyczny oddech, płynne jak glissando przechodzenie tekstu ze strony na stronę. Istotnym elementem jest nowa, odświeżona winieta, która pozostaje jednak rozpoznawalna.