2006
autor
Konrad Rządowski (PL)
tytuł
Wybrane elementy identyfikacji wizualnej Kombinatu Inicjatyw Nowohuckich
dyplom
magisterski
uczelnia
ASP w Krakowie, Wydział Form Przemysłowych
promotor
dr Jacek Mrowczyk
Rewitalizacja kulturalna krakowskiej Nowej Huty to problem jak najbardziej rzeczywisty, palący, ale i stopniowo rozwiązywany. Projektant opracowuje elementy systemu identyfikacji wizualnej, który swą stylistyką nawiązuje do czasów, w których Huta się rodziła. Wydaje się, że projekt mógłby z powodzeniem wpisać się w nowohucki krajobraz i skutecznie promować Kombinat.