2006
autor
Maciej Glogus (PL)
tytuł
Projekt szat graficznych serii desek windsurfingowych
dyplom
magisterski
uczelnia
ASP w Katowicach, Wydział Projektowania Graficznego
promotor
prof. Marian Oslislo
Nowa stylistyka grafiki desek surfingowych zaprojektowana przez surfera. Autor analizuje poszczególne klasy desek, uwzględniając w projektach potencjalnych użytkowników. Na zasadzie wolnych skojarzeń tworzy nazwy kolejnych desek, do nich dostosowuje szatę graficzną. Niezwykle wyczerpująca analiza i jak pisze autor – rozwiązanie wypełniające konkretną niszę projektową.