2006
autor
Marcin Konicki (PL)
tytuł
Koncepcyjny pojazd pocztowy
dyplom
magisterski
uczelnia
ASP w Poznaniu, Wydział Architektury i Wzornictwa
promotor
prof. Tomasz Matuszewski
Autor proponuje pojazd, który ma usprawnić proces dystrybucji przesyłek pocztowych na ostatnim etapie pracy listonosza, kuriera. Próbuje dostosować go do realiów zatłoczonych aglomeracji miejskich. Wyposaża go w dwa kontenery: tylny – przeznaczony na większe przesyłki i przedni – wyjmowany, pełniący funkcję wózka pocztowego. W konkursie „Interior Motives Design Award 2006” projekt zajął II miejsce w kategorii „Best Eco Design Concept”.