2006
autor
Michał Murawski (PL)
tytuł
Projekt identyfikacji wizualnej kina Cytryna
dyplom
magisterski
uczelnia
ASP w Łodzi, Wydział Grafiki i Malarstwa
promotor
prof. Jerzy Treliński
Projekt identyfikacji prywatnego kina studyjnego, które może być również galerią czy teatrem; podobnie jak samo miejsce utrzymany jest w stylistyce offowej. Autor postawił sobie za cel obniżenie kosztów produkcji i umożliwienie samodzielnej realizacji, np. poprzez wykorzystanie zwykłego ksero. W prosty i zgrabny sposób wykorzystał stylistycznie to, co najbardziej wiąże się z nazwą: krzykliwy kolor i motyw cytryny.