2006
autor
Piotr Krysiak (PL)
tytuł
Wybrane elementy identyfikacji wizualnej własnej wystawy malarstwa
dyplom
magisterski
uczelnia
ASP w Krakowie, Wydział Form Przemysłowych
promotor
adj. Ewa Pawluczuk
Na wystawie malarstwa, tak samo jak w jej identyfikacji wizualnej, najważniejsze jest samo malarstwo. W tym projekcie element graficzny, stylistycznie nawiązujący do promowanych obrazów, staje się lajtmotywem wszystkich projektowanych publikacji. Formaty katalogów są zależne od formatów obrazów, okładki tworzą nową, malarską kompozycję. Design nie jest tu najważniejszy, wtóruje malarstwu.