2006
autor
Tomasz Woźniak (PL)
tytuł
System identyfikacji wizualnej komunikacji miejskiej w Warszawie
dyplom
magisterski
uczelnia
ASP w Warszawie, Wydział Wzornictwa Przemysłowego
promotor
prof. Ksawery Piwocki
Nowe podejście do graficznego przedstawienia zagmatwanej sieci komunikacji miejskiej największej polskiej metropolii. Autor proponuje rozwiązanie oparte na kolorowych prostokątach, którymi oznaczane są strefy: centrum, miejska i podmiejska oraz bieg Wisły stanowiącej obecnie punkt odniesienia w identyfikacji Warszawy. Sposób podziału miasta organizuje także takie elementy systemu, jak rozkłady jazdy czy tablice z numeracją autobusów.