2006
autor
Zuzanna Łazarewicz (PL)
tytuł
Plan sieci połączeń komunikacji miejskiej miasta Krakowa oraz wybrane zagadnienia informacji wizualnej dla pasażera
dyplom
magisterski
uczelnia
ASP w Krakowie, Wydział Form Przemysłowych
promotor
dr Jacek Mrowczyk
Rzetelna analiza istniejącej sieci komunikacji miejskiej Krakowa. Projekt nowych planów komunikacji, dostosowanych do różnych sposobów ich użytkowania, urozmaicone zasady ekspozycji oraz szereg dodatkowych elementów informacyjnych, które zostały usystematyzowane. Próba stworzenia nowego, czytelnego, funkcjonalnego interfejsu. Należy podkreślić pracę analityczną.