2007
autor
Bogusław Paruch (PL)
tytuł
„Nowoczesne systemy transportu – Muskulös: ciężarówka 2020”
dyplom
magisterski
uczelnia
ASP we Wrocławiu, Wydział Architektury Wnętrz i Wzornictwa
promotor
prof. Wilhelm Semaniszyn
Praca kilkakrotnie nagradzana: konkurs VDA Future Road Transport 2020 zorganizowany w 2007 przez German Design Council, nagroda na 13. Biennale Młodych Artystów z Europy i Krajów Śródziemnomorskich, najlepszy dyplom w roku akademickim 2006/2007 na macierzystej uczelni. Projekt jest koncepcją przyszłościowego podejścia do transportu drogowego. Przełamuje utarty schemat, w którym załadunek i rozładunek odbywa się za pomocą urządzeń zewnętrznych, np. wózków widłowych. Kontener lub podobnie przygotowany ładunek jest tu podwieszany, dzięki czemu praca przebiega sprawniej. Kabina kierowcy może służyć jako stanowisko sterowania załadunkiem i wtedy porusza się po prowadnicach biegnących wierzchem wzdłuż ciężarówki, a po zmianie pozycji fotela i zjechaniu na poziom jezdni staje się jednoosobowym samochodem.