2007
autor
Izabela Domicz (PL)
tytuł
Kuliste widzenie rzeczy – projekt fotela z podnóżkiem
dyplom
magisterski
uczelnia
ASP w Poznaniu, Wydział Architektury i Wzornictwa
promotor
prof. Aleksander Kuczma
Projekt zestawu fotela i podnóżka zainspirowany formą kuli. Autorka proponuje siedzisko pozwalające na zmienianie pozycji użytkownika od „aktywnej” do wypoczynkowej. Fotel porusza się kolebkowo, a nie na zasadzie zmiany kąta pomiędzy siedziskiem a oparciem. Autorka zakłada możliwość synchronicznej zmiany położenia fotela i wysokości podnóżka. Proponuje wykorzystanie systemu silników elektrycznych, współpracujących ze sobą dzięki połączeniu drogą radiową.