2007
autor
Krzysztof Bochra (PL)
tytuł
Jednostka bazowa na Zalew Wiślany dla morskiego oddziału Straży Granicznej
dyplom
magisterski
uczelnia
ASP w Gdańsku, Wydział Wzornictwa i Architektury
promotor
prof. Andrzej Lerch
Całkowicie nowa kocepcja pływającego posterunku Straży Granicznej RP powstała właśnie we współpracy z jej Morskim Oddziałem. Poprzez nadanie jednostce bryły nawiązującej formalnie do stylistyki nowoczesnych, niewykrywalnych okrętów bojowych autor chce zapewnić temu pływającemu posterunkowi należyte miejsce w hierarchii jednostek pływających, chce, aby budziła ona respekt. Analizując sposób użytkowania statku, proponuje rozwiązanie umożliwiające niezależne funkcjonowanie na pokładzie dwóch załóg: pierwszej, stale go obsługującej, i drugiej, zmiennej załogi łodzi interwencyjnych. Prezentowana kolorystyka jednostki jest zgodna z polskimi normami i wymogami ustawowymi.