2008
autor
Dariusz Liszewski (PL)
tytuł
Statek pożarniczo-ratowniczy dla miasta Gdańska
dyplom
magisterski
uczelnia
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
promotor
prof. Andrzej Lerch
Gaszenie pożarów – na wodzie i lądzie, akcje ewakuacyjne, wyławianie ludzi z wody, udzielanie pierwszej pomocy, zapewnianie schronienia w czasie trwania akcji ratowniczej, zbieranie zanieczyszczeń ropopochodnych z rozlewisk olejowych, wspomaganie podwodnych akcji ratowniczych to tylko niektóre z zadań jakim sprostać powinien statek pożarniczo-ratowniczy. Jego sednem jest próba opracowania optymalnej konfiguracji obecnie wykorzystywanych urządzeń strażackich i pomieszczeń, które powinny znajdować się na takiej jednostce. Kolorystyka statku, agresywne połączenie kolorów: żółtego z funkcjonalną i niebrudzącą czernią i tradycyjną strażacką czerwienią, podkreśla wręcz bojowy charakter jednostki. Projekt poprzedzony został analizą charakterystyki akwenu gdańskiego i trójmiejskiego, skonsultowany został ze Strażą Pożarną, spełnia także normy Państwowego Rejestru Statków.