2008
autor
Maciej Sobczak (PL)
tytuł
Promocja Warszawy poprzez parki i tereny zielone
dyplom
magisterski
uczelnia
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
promotor
prof. Ksawery Piwocki
Propozycja promocji Warszawy poprzez miejskie parki, przyjazne przestrznie, oferujące mieszkańcom i turystom nowe możliwości, miejsca rekreacji, kontemplacji, upamiętnionej historii. Uproszczona mapa ukazuje lokalizacje parków i relacje między nimi, sposoby dojazdu (linie komunikacji miejskiej i szlaki rowerowe), a także, co istotne, ukazuje parki pod względem ich charakteru (np. stopnia zazielenienia), proste piktogramy oznaczają na niej miejsca i obiekty charakterystyczne, czy po porostu atrakcje. Cały system obejmuje ulotkę promującą warszawskie parki oraz szereg tablic informacyjnych, planów i znaków.