2008
autor
Marta Szmyd (PL)
tytuł
Identyfikacja konferencji naukowej „The Seventh Conference on Experimental Heat Transfer, Fluid Mechanics and Thermodynamics” (ExHFT‑7)
dyplom
magisterski
uczelnia
Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
promotor
prof. Władysław Pluta
Projekt jest bardzo dobrym przykładem zgodności formy wizualnej z charakterem przekazywanego komunikatu. Jak opisuje autorka, punktem wyjścia był „projekt harmonogramu dla każdego z sześciu dni konferencyjnych […]. Harmonogramy inspirowane są tarczą zegara, na którą naniesiono kod kolorystyczny dla poszczególnych rodzajów imprez (ciemny szary: wykłady, jasny szary: prezentacje, żółty: imprezy organizacyjno‑towarzyskie). Samo logo powstało z uśrednienia różnokolorowych powierzchni ze wszystkich sześciu harmonogramów”. Mamy do czynienia z projektowaniem „od wewnątrz”, dla którego inspiracją była szeroko pojęta specyfika konferencji. Powstały kod, na który składają się użyte skrótowce oraz przyjęty system kolorów, jest zrozumiały wyłącznie dla grupy docelowej (uczestników i organizatorów imprezy). Proste zasady tworzenia kodu powodują jednak, że po rozszyfrowaniu jednego elementu identyfikacji łatwo można odczytać relacje i związki znaczeniowe pozostałych. Informacje na plakatach i ulotce podane są w sposób klarowny i uporządkowany; gadżety – chociaż nie wykraczają poza konferencyjne standardy: koszulka, smycz, długopis, button – dzięki przyjętemu systemowi wyłamują się graficznym konwencjom, przez co stają się atrakcyjne. System konstruowania elementów ma uniwersalny charakter. Z powodzeniem można sobie wyobrazić, jak wyglądałaby identyfikacja kolejnej albo dłuższej konferencji. Jedynym błędem jest użycie dywizu zamiast półpauzy w zapisie dat konferencji; można to jednak potraktować, jako Mickiewiczowskie ziarnko gorczycy.
(2+3D nr 30)