2008
autor
Matylda Sałajewska (PL)
tytuł
SKIN – projekt miejski
dyplom
magisterski
uczelnia
Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
promotor
prof. Marian Oslislo
Trudno zakwalifikować „Skórę” do jednej z podstawowych kategorii, w ramach których rozpatrujemy projekty dyplomowe (2D lub 3D). Postanowiliśmy więc pokazać ją dodatkowo – jako ciekawe działanie z pogranicza obu dziedzin dizajnu, i chyba również sztuki. Na akcję uliczną zaproponowaną przez Matyldę Sałajewską, składa się wiele elementów: wielkoformatowe wydruki, wlepki, murale i mała (choć i nie tak mała) architektura, które rozprzestrzeniają się po mieście – jak to określa sama autorka – podobnie do wirusa. Celem projektu jest zaprzeczenie ogólnie chyba przyjętemu stereotypowi Katowic, jako miasta zdewastowanych i brudnych budynków, o przygnębiającej atmosferze spotęgowanej brakiem jakichkolwiek inicjatyw kierowanych do mieszkańców. Działania bardzo trafnie i (co ważne) zabawnie anektują zastaną przestrzeń: ogromne ręce podtrzymują Superjednostkę jak dawne postaci atlasów na fasadach, na zniszczonej ścianie pojawia się portret wykorzystujący wytłuczenia w płytkach, przed centrum handlowym – ogromna reklamówka, a na chodniku – brukowany wir. Akcja rzeczywiście może wpłynąć – już wpływa! – na zewnętrzny wizerunek miasta i na sposób postrzegania otoczenia przez samych katowiczan.
(2+3D nr 30)