2008
autor
Piotr Bigaj (PL)
tytuł
Gorąca ziemia – kampania społeczna na rzecz ochrony środowiska
dyplom
magisterski
uczelnia
Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
promotor
prof. Władysław Targosz
Kampania uliczna „Gorąca ziemia” zakłada przeprowadzenie fikcyjnej akcji ewakuacyjnej centrum Krakowa w sytuacji klęski żywiołowej – powodzi. Architektura starego miasta, kościoły, banki, punkty informacyjne w ramach akcji pełnią funkcje budynków pierwszej pomocy, szpitali, schro-nów, punktów szczepień, czy dy-strybucji wody pitnej. Rozmieszczone w mieście mapy informują które ulice są zamknięte i w jaki sposób można bezpiecznie dotrzeć do określonych miejsc, lub gdzie można otrzymać więcej informacji. Znaki drogowe ostrzegają pieszych o obszarach zalanych, skażonych, barykady ograniczają możliwości poruszania się po Krakowie. Iluzja realnego zagrożenia, wywołuje niepokój, a odbiorcy akcji, przypadkowi uczestnicy, zostają wciągnięci w akcję i stają się nośnikami przekazu.