2009
autor
Izabela Pydo (PL)
tytuł
Statek badawczy na wody przybrzeżne i przejściowe
dyplom
magisterski
uczelnia
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
promotor
Andrzej Lerch
Pobieranie prób wody, fauny i flory wód przybrzeżnych, dokonywanie pomiarów in situ, analiza fizykochemiczna i biologiczna zebranego materiału to tylko niektóre z zadań realizowanych przez statek badawczy. Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej zobligowało wiele instytucji naukowych do nowych praktyk w obrębie swoich statutowych działań. Należy do nich również monitoring Morza Bałtyckiego. Projekt pływającej jednostki badawczej jest aktualną odpowiedzią na te wymogi i w przypadku jego realizacji znakomicie wypełniłby lukę w polskiej flocie badawczej.

Gruntowna analiza stanu istniejącego oraz konsultacje z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska i Instytutem Morskim zaowocowały spójnym funkcjonalnie i estetycznie rozwiązaniem. Sylwetka statku jednoznacznie informuje o dwoistości jego charakteru. Łączy w sobie sprzeczne z pozoru cechy: „wszędobylstwo” i stabilność. Głównym założeniem projektu było umożliwienie pracy jednostki badawczej na płytkich wodach w strefie przybrzeżnej. Udało się je zrealizować przez wybór rodzaju kadłuba (trimaranu) i obniżenie kadłuba głównego. Dzięki temu również program użytkowy całej jednostki może być lepiej realizowany. Obejmuje on obsługę wielozadaniowej suwnicy, zewnętrznego stołu roboczego oraz wygodne zaplecze socjalne dla obsługi jednostki i naukowców. W nadbudówce mieści się mesa z kuchnią, miejsca do spania oraz małe laboratorium. Zastosowana kolorystyka wynika z charakterystyki pracy statku badawczego – jednostki o ograniczonej manewrowości. Nazwa statku RV17 to odwołanie do międzynarodowej terminologii: research vessel (statek badawczy).