2009
autor
Zofia Oslislo (PL)
tytuł
Szlak architektury modernistycznej w Katowicach
dyplom
magisterski
uczelnia
Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
promotor
Tomek Bierkowski
Projekt Zofii Oslislo to album‑przewodnik po przedwojennej modernistycznej architekturze Katowic, o wymiarach 30 × 30 cm i objętości 140 stron. Do książki dołączona jest mapa, na której zaznaczono opisane w tekście budynki.

Imponuje tak efekt ostateczny, jak i ilość pracy włożonej w projekt. ­Interesujące zdjęcia, starannie wykonane rysunki w syntetyczny sposób odzwierciedlające charakter budynków oraz uporządkowany projekt wnętrza sprawiają, że autorka bez przeszkód komunikuje się z odbiorcą. Zwraca uwagę doskonale współgrająca z tematem klarowność formy, oddech, a zarazem dyscyplina w kształtowaniu strony. Nie znajdziemy tu efekciarstwa. Układ typograficzny został świadomie zaprojektowany w taki sposób, by zmaksymalizować jego funkcjonalność. A jednocześ­nie – co chyba najtrudniejsze – nie jest sztampowym podręcznikowym rozwiązaniem, widać w nim indywidualność autorki: tak okładka, jak i projekt typograficzny są oszczędne, ale nigdy nudne.

Warto podkreślić, że również treść książki jest wynikiem badań autorki; projekt stanowi więc wartościowy, pożyteczny i bezproblemowy w odbiorze (jako album i jako przewodnik) przykład dokumentacji określonego fragmentu tkanki miejskiej. Jest przy tym doskonałym dowodem na to, że położenie nacisku na funkcję i czytelność przekazu nie musi skutkować nieciekawą i pozbawioną inwencji formą. (Przemek Dębowski)