2010
autor
Bartosz Wiłun (PL)
tytuł
Przestrzeń w typografii. Teoretyczna i praktyczna analiza problemu
dyplom
magisterski
uczelnia
Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
promotor
Doktor Tomasz Bierkowski
Problem przestrzeni, jej braku i proporcji w rozwiązaniach typograficznych dostrzegalny jest zapewne głównie dla profesjonalistów, znawców tematu. A przecież „sprawnie użyta [przestrzeń] sprawia, że przepływ informacji pomiędzy nadawcą a odbiorcą staje się łatwy i wizualnie estetyczny”. Cóż, może przestrzeń jest niewidoczna. Bartosz Wiłun dostrzega ją jednak. Na jego projekt składają się: teoretyczna analiza zagadnień związanych z przestrzenią w przekazach typograficznych, projektowaniu graficznym, architekturze, literaturze, filmie czy ogólnie w życiu oraz część praktyczna – projekt książki prezentującej wszystkie te treści, czyli rzeczywisty sprawdzian tego, czy autor czuje temat. Trudno opisywać rozwiązania typograficzne zastosowane w publikacji, lepiej je obejrzeć. Projekt opiera się na jasnych i czytelnych regułach i hierarchicznej strukturze warstwy tekstowej. Sam layout to właśnie gra z przestrzenią (czy może gra przestrzenią), próba stworzenia dla czytelnika ergonomicznego środowiska poznawania treści. Skład, rozmiary znaków, proporcje interlinii, parametry bloków tekstowych dosłownie podążają za pierwszoplanową przestrzenią typograficzną, tworząc projekt bardzo harmonijny i elegancki, a takie wrażenie jest umacniane przez dopracowane wykończenie książki, tłoczenia, barwione brzegi publikacji.