2010
autor
Jan Buczek (PL)
tytuł
Defibrylator
dyplom
magisterski
uczelnia
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
promotor
st. wykł. Paweł Balcerzak
Defibrylator to urządzenie medyczne służące do przywracanie krążenia krwi i oddychania, elektroterapii, stymulacji mięśnia sercowego, monitorowania parametrów życiowych i teletransmisji wyników badań. Używają go ratownicy medyczni pracujący w wyjątkowo trudnych warunkach. W związku z tym nadrzędnym kryterium przy projektowaniu jest ergonomia. Szybkość użycia czy wykluczenie pomyłek mogą zadecydować o ludzkim życiu. Nie oznacza to pomijania innych czynników – technologii, ekonomii czy estetyki. Aby odpowiedzialnie zaprojektować tego typu urządzenie, należy nie tylko wsłuchać się w głos samych ratowników, ale na własne oczy prześledzić stosowane procedury. Autor, jak można sądzić z przygotowanej dokumentacji, zapoznał się szczegółowo nie tylko z procesem pracy, aspektami medycznymi i prawnymi, ale także z zadaniami i budową wszystkich podzespołów składających się na ten dość skomplikowany produkt. Zaowocowało to wieloma udogodnieniami, m.in. specjalnymi uchwytami pozwalającymi bezpiecznie podawać defibrylator, uporządkowaniem kabli i elektrod czy opracowaniem systemu mocowania urządzenia w czasie transportu. Budowa i układ elementów manipulacyjnych i informacyjnych wydają się logiczne, choć ostatecznie wszystkie te innowacje muszą być zweryfikowane po zbudowaniu prototypu.